Kungörelse (1939:707) angående skyldighet för förvaltare av fastighet att biträda vid utlämnande av inköpskort, m.m.

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i kungörelse (1939:707) angående skyldighet för förvaltare av fastighet att biträda vid utlämnande av inköpskort, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:255). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1939:707) angående skyldighet för förvaltare av fastighet att biträda vid utlämnande av inköpskort, m.m. upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:128


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-15


5 §

  har upphävts genom lag (1991:255)

Whoops, looks like something went wrong.