Kungörelse (1939:741) angående ny svensk koralbok

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1939:741) angående ny svensk koralbok sedan utfärdandet.

Kungörelse (1939:741) angående ny svensk koralbok upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1081


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1939:741) angående ny svensk koralbok .