/r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär (1940:123) till statsmyndigheterna angående insändande till kungl. biblioteket av offentliga publikationer;

0 av 0 paragrafer har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär (1940:123) till statsmyndigheterna angående insändande till kungl. biblioteket av offentliga publikationer; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i /r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär (1940:123) till statsmyndigheterna angående insändande till kungl. biblioteket av offentliga publikationer; .
Whoops, looks like something went wrong.