Lag (1940:143) angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1940:143) angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1940:143) angående preskription av vissa riksbankssedlar av äldre typ .