Förordning (1940:218) med vissa bestämmelser om legosängsavgifter under utrymning

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (1940:218) med vissa bestämmelser om legosängsavgifter under utrymning sedan utfärdandet.

Förordning (1940:218) med vissa bestämmelser om legosängsavgifter under utrymning upphävdes 1995-07-01 genom SFS 1995:128


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (1940:218) med vissa bestämmelser om legosängsavgifter under utrymning .