Kungörelse (1940:383) angående tillämpning av lagen den 17 maj 1940 (nr 358) med vissabestämmelser till skydd för försvaret m.m. (bevakningskungörelse)

3 av 6 paragrafer (50 %) har ändrats i kungörelse (1940:383) angående tillämpning av lagen den 17 maj 1940 (nr 358) med vissabestämmelser till skydd för försvaret m.m. (bevakningskungörelse) sedan utfärdandet (t.om. SFS 1981:167). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1940:383) angående tillämpning av lagen den 17 maj 1940 (nr 358) med vissabestämmelser till skydd för försvaret m.m. (bevakningskungörelse) upphävdes 1991-04-01 genom SFS 1990:1334


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


3 §

  Skyddsvakter för bevakning av ett skyddsföremål som avses i 1 § lagen (1940:358) med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. (militärt skyddsföremål) förordnas av försvarsområdesbefälhavaren eller, efter överbefälhavarens bestämmande, en annan militär chef.

Skyddsvakter för bevakning av ett skyddsföremål som avses i 2 § lagen med vissa bestämmelser till skydd för försvaret m.m. (civilt skyddsföremål) förordnas av länsstyrelsen. Inom ett säkerhetsområde förordnas dock sådana skyddsvakter i den ordning som anges i första stycket. Har ett förordnande meddelats av länsstyrelsen innan säkerhetsområdet avdelades, behåller det sin giltighet, om det inte återkallas.

Ett förordnande att vara skyddsvakt får, när det finns skäl till det, återkallas av den myndighet som har meddelat förordnandet. Inom ett säkerhetsområde prövas dock alltid en fråga om återkallelse i den ordning som anges i första stycket. Förordning (1980:594)

4 §

  Bevakas ett civilt skyddsföremål av såväl skyddsvakter som polismän, får den polisman som för befälet över polispersonalen bestämma att skyddsvakterna skall underställas honom. Detta gäller dock inte, om annat har bestämts i samband med förordnandet av skyddsvakterna. Förordning (1980:594)

5 §

  Närmare föreskrifter om skyddsvakters utrustning och utbildning meddelas av överbefälhavaren i fråga om bevakning av militärt skyddsföremål och av rikspolisstyrelsen i fråga om bevakning av civilt skyddsföremål. Förordning (1981:167)

Whoops, looks like something went wrong.