Kungörelse (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap sedan utfärdandet.

Kungörelse (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap upphävdes 1975-04-01 genom SFS 1975:48


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1940:440) om hänförande av vissa automobiler till fordonstypen motorredskap .