Kungl. Maj:ts förordning (1940:545) om höjning av utskiftningsskatten;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts förordning (1940:545) om höjning av utskiftningsskatten; sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts förordning (1940:545) om höjning av utskiftningsskatten; upphävdes 1994-04-01 genom SFS 1994:103


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts förordning (1940:545) om höjning av utskiftningsskatten; .