Lag (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1940:79) om utsträckning av tiden för upptagande av växelprotest m.m. vid krig eller krigsfara .