Kungörelse (1940:961) om examina som avläggas under inseende av Musikaliska akademiens styrelse;

0 av 13 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1940:961) om examina som avläggas under inseende av Musikaliska akademiens styrelse; sedan utfärdandet.

Kungörelse (1940:961) om examina som avläggas under inseende av Musikaliska akademiens styrelse; upphävdes 1993-08-01 genom SFS 1993:807


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1940:961) om examina som avläggas under inseende av Musikaliska akademiens styrelse; .