Kungörelse (1942:155) angående förbud mot försäljning av vissa kemikalier

0 av 2 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1942:155) angående förbud mot försäljning av vissa kemikalier sedan utfärdandet.

Kungörelse (1942:155) angående förbud mot försäljning av vissa kemikalier upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1988:1145


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1942:155) angående förbud mot försäljning av vissa kemikalier .