Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:158) angående ändring i rikets indelning i stift

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:158) angående ändring i rikets indelning i stift sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:158) angående ändring i rikets indelning i stift upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:93


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:158) angående ändring i rikets indelning i stift .