Lag (1942:263) om preskription av rätt till medel som innestå hos offentlig myndighet

0 av 3 paragrafer (0 %) har ändrats i lag (1942:263) om preskription av rätt till medel som innestå hos offentlig myndighet sedan utfärdandet.

Lag (1942:263) om preskription av rätt till medel som innestå hos offentlig myndighet upphävdes 1981-07-01 genom SFS 1981:135


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1942:263) om preskription av rätt till medel som innestå hos offentlig myndighet .