Cirkulär (1942:664) till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn

0 av 0 paragrafer har ändrats i cirkulär (1942:664) till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn sedan utfärdandet.

Cirkulär (1942:664) till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn upphävdes 1996-12-01 genom SFS 1996:991


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i cirkulär (1942:664) till domstolarna i riket rörande adoption av finska barn .