Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:684) om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet

0 av 7 paragrafer (0 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:684) om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:684) om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet upphävdes 1994-07-01 genom SFS 1994:165


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1942:684) om avgångsstat för personal vid försvarsväsendet .