Kungörelse (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1942:725) med närmare föreskrifter angående tillämpning av lagen den 18 juli 1942 (nr 723) om skyddsympning inom försvarsväsendet sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:787). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-01-20


1 §

  Försvarsmakten skall anmäla till regeringen om det finns behov av skyddsympning. Förordning (1994:384)

2 §

  Skyddsympning får endast utföras av den som är behörig att utöva läkaryrket eller av annan sjukvårdspersonal efter delegering av läkare. Förordning (1994:384)

3 §

  Har upphävts genom förordning (1993:455)

4 §

  Folkhälsomyndigheten får, efter att ha gett Försvarsmakten tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om hur skyddsympningen ska verkställas. Förordning (2017:787)

5 §

  Försvarsmakten får meddela föreskrifter om hur en beslutad skyddsympning ska anordnas och kontrolleras.
Förordning (2017:787)