Förordning (1942:816) angående stadfästande av ny svensk kyrkohandbok

0 av 0 paragrafer har ändrats i förordning (1942:816) angående stadfästande av ny svensk kyrkohandbok sedan utfärdandet.

Förordning (1942:816) angående stadfästande av ny svensk kyrkohandbok upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1081


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (1942:816) angående stadfästande av ny svensk kyrkohandbok .