Kungörelse (1942:886) om vissa inskränkningar vid krig eller krigsfara i rätten att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel m.m.

0 av 7 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1942:886) om vissa inskränkningar vid krig eller krigsfara i rätten att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1942:886) om vissa inskränkningar vid krig eller krigsfara i rätten att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel m.m. upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:294


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1942:886) om vissa inskränkningar vid krig eller krigsfara i rätten att begagna för allmän trafik avsedda transportmedel m.m. .