Förordning (1942:926) om fornminnen

3 av 8 paragrafer (38 %) har ändrats i förordning (1942:926) om fornminnen sedan utfärdandet (t.om. SFS 1985:482). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Förordning (1942:926) om fornminnen upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1188


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


2 §

  Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer skall utse ombud att mottaga anmälningar om fornfynd och omhändertaga föremålen.

Polismyndighet är skyldig att mottaga anmälningar om fornfynd och omhändertaga föremål som upphittaren vill överlämna till myndigheten.
Förordning (1976:443)

7 §

  Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer skall underrätta länsstyrelsen innan myndigheten företager undersökning eller annan åtgärd enligt 5 eller 15 § lagen (1942:350) om fornminnen. Förordning (1976:443)

8 §

  Länsstyrelsen meddelar föreskrifter som avses i 15 c § tredje stycket lagen (1942:350) om fornminnen. Förordning (1985:482)