Kungörelse (1942:937) med föreskrift jämlikt 1 § andra stycket förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1942:937) med föreskrift jämlikt 1 § andra stycket förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel sedan utfärdandet.

Kungörelse (1942:937) med föreskrift jämlikt 1 § andra stycket förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:291


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1942:937) med föreskrift jämlikt 1 § andra stycket förordningen den 19 maj 1939 (nr 174) angående tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel .
Whoops, looks like something went wrong.