Lag (1943:881) om polisens ställning under krig

5 av 5 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1943:881) om polisens ställning under krig sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:581). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-04-12


1 §

  En polisman är skyldig att under krig delta i rikets försvar i den omfattning regeringen föreskriver.
Lag (2014:581)

2 §

  En polisman, som enligt särskilda bestämmelser ska delta i rikets försvar, tillhör under krig Försvarsmakten.
Lag (2014:581)

3 §

  Har upphävts genom lag (2014:581)

4 §

  Har upphävts genom lag (1980:587)

5 §

  Regeringen meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna lag. Lag (2014:581)