Kungörelse (1944:407) med provisoriska bestämmelser angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig m.m.

0 av 7 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1944:407) med provisoriska bestämmelser angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig m.m. sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1944:407) med provisoriska bestämmelser angående meritberäkning för befälsutbildad värnpliktig m.m. .
Whoops, looks like something went wrong.