Reglemente (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt

0 av 0 paragrafer har ändrats i reglemente (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt sedan utfärdandet.

Reglemente (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt upphävdes 1961-07-01 genom SFS 1961:302


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i reglemente (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt .