Lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd

2 av 5 paragrafer (40 %) har ändrats i lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd sedan utfärdandet (t.om. SFS 2017:726). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-02


3 §

  Det åligger arbetslöshetsnämnd särskilt att
   1. handlägga frågor om kommuns hjälpverksamhet vid arbetslöshet,
   2. samarbeta med myndigheter och enskilda vilkas verksamhet rör

sysselsättningsfrågor samt
   3. omedelbart underrätta Arbetsförmedlingen om arbetskonflikt som påverkar hjälpverksamhet inom kommunen. Lag (2007:397)

5 §

  För en särskild arbetslöshetsnämnd gäller vad som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen (2017:725). Lag (2017:726)