Kungörelse (1944:772) angående godkännande av andra delen av ny svensk mässbok

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1944:772) angående godkännande av andra delen av ny svensk mässbok sedan utfärdandet.

Kungörelse (1944:772) angående godkännande av andra delen av ny svensk mässbok upphävdes 1989-01-01 genom SFS 1988:1081


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1944:772) angående godkännande av andra delen av ny svensk mässbok .