Kungörelse (1945:105) med vissa bestämmelser angående avvisning och förpassning enligt utlänningslagen;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1945:105) med vissa bestämmelser angående avvisning och förpassning enligt utlänningslagen; sedan utfärdandet.

Kungörelse (1945:105) med vissa bestämmelser angående avvisning och förpassning enligt utlänningslagen; upphävdes 1989-07-01 genom SFS 1989:547


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1945:105) med vissa bestämmelser angående avvisning och förpassning enligt utlänningslagen; .
Whoops, looks like something went wrong.