Kungl. Maj:ts Förordning (1945:239) om provisorisk förstärkning av blindhetsersättningar;

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Förordning (1945:239) om provisorisk förstärkning av blindhetsersättningar; sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Förordning (1945:239) om provisorisk förstärkning av blindhetsersättningar; upphävdes 1948-01-01 genom SFS 1946:432


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Förordning (1945:239) om provisorisk förstärkning av blindhetsersättningar; .