Kungörelse (1945:494) angående lån från värnpliktslånefonden

1 av 14 paragraf (7 %) har ändrats i kungörelse (1945:494) angående lån från värnpliktslånefonden sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:264). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1945:494) angående lån från värnpliktslånefonden upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1496


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


13 §

  Den som i ansökan om värnpliktslån lämnar medvetet oriktig uppgift döms till böter, om inte gärningen är belagd med strängare straff i brottsbalken. Lag (1991:264)

Whoops, looks like something went wrong.