Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:108) angående plan till förteckning över kontraktsprostarkiv

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:108) angående plan till förteckning över kontraktsprostarkiv sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:108) angående plan till förteckning över kontraktsprostarkiv upphävdes 1988-01-01 genom SFS 1987:911


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:108) angående plan till förteckning över kontraktsprostarkiv .