Kungörelse (1946:679) angående kommissionärer hos myndigheter tillhörande statsförvaltningen

2 av 15 paragrafer (13 %) har ändrats i kungörelse (1946:679) angående kommissionärer hos myndigheter tillhörande statsförvaltningen sedan utfärdandet (t.om. SFS 1990:1241). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1946:679) angående kommissionärer hos myndigheter tillhörande statsförvaltningen upphävdes 2002-07-01 genom SFS 2002:274


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-24


1 §

  Hos patent- och registreringsverket, länsstyrelserna och skattemyndigheterna får finnas en eller flera kommissionärer med uppgift att biträda allmänheten i de avseenden som anges i denna kungörelse och som inte omfattas av myndighetens serviceskyldighet enligt förvaltningslagen (1986:223). Förordning (1990:1241)

14 §

  Har upphört att gälla genom förordning (1975:754)

Whoops, looks like something went wrong.