/r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:705) angående inventering av kyrkoarkiv och kontraktsprostarkiv;

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:705) angående inventering av kyrkoarkiv och kontraktsprostarkiv; sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i /r1/ Kungl. Maj:ts Kungörelse (1946:705) angående inventering av kyrkoarkiv och kontraktsprostarkiv; .
Whoops, looks like something went wrong.