Lag (1946:864) om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1946:864) om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål sedan utfärdandet.

Lag (1946:864) om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål upphävdes 1997-12-01 genom SFS 1996:1624


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1946:864) om återgäldande av kostnad för blodundersökning i brottmål .
Whoops, looks like something went wrong.