Lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer

2 av 3 paragrafer (67 %) har ändrats i lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:265). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1947:164) om förbud mot politiska uniformer upphävdes 2002-07-01 genom SFS 2002:333


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-05-12


2 §

  Den som bryter mot vad i 1 § är föreskrivet, döms till böter. Det som olovligen har burits skall förklaras förverkat. Lag (1991:265)

3 §

  har upphävts genom lag (1991:265)

Whoops, looks like something went wrong.