Lag (1947:275) om kyrkomusiker

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1947:275) om kyrkomusiker sedan utfärdandet.

Lag (1947:275) om kyrkomusiker upphävdes 1990-07-01 genom SFS 1989:8


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1947:275) om kyrkomusiker .
Whoops, looks like something went wrong.