Lag (1947:276) om kungörande i kyrka vid förfall för präst

0 av 0 paragrafer har ändrats i lag (1947:276) om kungörande i kyrka vid förfall för präst sedan utfärdandet.

Lag (1947:276) om kungörande i kyrka vid förfall för präst upphävdes 1993-01-01 genom SFS 1992:356


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i lag (1947:276) om kungörande i kyrka vid förfall för präst .