Byggnadslag (1947:385)

0 av 0 paragrafer har ändrats i byggnadslag (1947:385) sedan utfärdandet.

Byggnadslag (1947:385) upphävdes 1987-07-01 genom SFS 1987:10


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i byggnadslag (1947:385) .
Whoops, looks like something went wrong.