Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram sedan utfärdandet.

Kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram upphävdes 2021-01-01 genom SFS 2020:927


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1947:643) om överbringande av rättegångsfullmakt genom telegram .