Kungörelse (1947:644) om anställande av allmän tolk m.m.

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i kungörelse (1947:644) om anställande av allmän tolk m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1979:777). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1947:644) om anställande av allmän tolk m.m. upphävdes 1984-07-01 genom SFS 1984:140


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-08


4 §

  En allmän tolk har rätt till dagarvode med 300 kronor för varje förrättningsdag. För en dag när högst två timmar har tagits i anspråk är dagarvodet dock 200 kronor. Tolken har även rätt till resekostnads ersättning och traktamente enligt allmänna resereglementet (1952:735). Resekostnadsersättning fastställs enligt reseklass B. Dagarvode betalas även för varje särskild resdag, när minst åtta timmar mellan klockan 6 och 24 har tagits i anspråk för resan.

Är en tolk i egenskap av nämndeman berättigad till dagarvode och ersättning för resekostnad, skall dagarvodet enligt denna paragraf minskas med beloppet av det arvode som han är berättigad till som nämndeman. Tolken har i detta fall inte rätt till resekostnadsersättning eller traktamente. Förordning (1979:777)

5 §

  Ersättningarna betalas av allmänna medel genom domstolsverkets försorg. Tjänstgöringen skall styrkas med ett intyg av tingsrätten. Förordning (1979:777)