Kungörelse (1947:950) om fingeravtryck m.m.

0 av 7 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1947:950) om fingeravtryck m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1947:950) om fingeravtryck m.m. upphävdes 1992-08-01 genom SFS 1992:824


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1947:950) om fingeravtryck m.m. .