Förordning (1948:195) om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten

0 av 8 paragrafer (0 %) har ändrats i förordning (1948:195) om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten sedan utfärdandet.

Förordning (1948:195) om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten upphävdes 1988-08-01 genom SFS 1988:842


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i förordning (1948:195) om ersättning och belöning av statsmedel vid biträde åt ordningsmakten .
Whoops, looks like something went wrong.