Kungörelse (1948:240) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden

0 av 5 paragrafer (0 %) har ändrats i kungörelse (1948:240) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden sedan utfärdandet.

Kungörelse (1948:240) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden upphävdes 1996-01-01 genom SFS 1995:1263


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1948:240) angående allmänna villkor och bestämmelser för lån ur luftfartslånefonden .