Kungörelse (1948:347) angående skyldighet att till statens sakrevision avgiva redogörelse för användningen av statsunderstöd

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1948:347) angående skyldighet att till statens sakrevision avgiva redogörelse för användningen av statsunderstöd sedan utfärdandet.

Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1948:347) angående skyldighet att till statens sakrevision avgiva redogörelse för användningen av statsunderstöd .