Kungörelse (1948:385) om bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1938 års allmänna fastighetstaxering

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1948:385) om bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1938 års allmänna fastighetstaxering sedan utfärdandet.

Kungörelse (1948:385) om bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1938 års allmänna fastighetstaxering upphävdes 1993-11-01 genom SFS 1993:1105


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1948:385) om bevarande av deklarationer jämte tillhörande uppgifter för 1938 års allmänna fastighetstaxering .
Whoops, looks like something went wrong.