Kungörelse (1948:386) angående bevarande för framtiden av vissa självdeklarationer m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungörelse (1948:386) angående bevarande för framtiden av vissa självdeklarationer m.m. sedan utfärdandet.

Kungörelse (1948:386) angående bevarande för framtiden av vissa självdeklarationer m.m. upphävdes 1993-11-01 genom SFS 1993:1105


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungörelse (1948:386) angående bevarande för framtiden av vissa självdeklarationer m.m. .
Whoops, looks like something went wrong.