Lag (1949:183) om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar

2 av 2 paragrafer (100 %) har ändrats i lag (1949:183) om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:267). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Lag (1949:183) om flottningen i Torne och Muonio gränsälvar upphävdes 2010-10-01 genom SFS 2010:897


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-06-14


4 kap. 22 a §

  Uppför någon fiskebyggnad i flottleden i strid mot lag eller givna föreskrifter, svarar han själv för den skada, som kan uppstå på byggnaden i följd av flottningen. Om någon utan att påkalla och avbida bestämmelse om skyddsåtgärd, som sägs i 8 a §, uppför fiskebyggnad i flottleden, svarar han under tiden själv för skadan. Lag (1964:490)

6 kap. 35 §

  Den som i flottleden lägger ut obarkat virke då sådant inte är tillåtet eller verkställer avbarkning i strid mot bestämmelserna i 4 § andra stycket, döms till böter.

Om någon uppsåtligen eller genom uppenbar vårdslöshet överstänger gränsälven eller vid flottning orsakar skada, hinder eller uppehåll för annan, döms den felande, om gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken, till böter. Lag (1991:267)

Whoops, looks like something went wrong.