Kungl. Maj:ts Kungörelse (1949:491) om förbud att använda bensolhaltigt ämne vid tillverkning av läderskodon;

1 av 5 paragraf (20 %) har ändrats i kungl. Maj:ts Kungörelse (1949:491) om förbud att använda bensolhaltigt ämne vid tillverkning av läderskodon; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1991:268). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts Kungörelse (1949:491) om förbud att använda bensolhaltigt ämne vid tillverkning av läderskodon; upphävdes 1994-04-01 genom SFS 1994:103


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2021-03-02


3 §

  Arbetsgivare, som bryter mot vad i 1 § är föreskrivet, döms till böter. Lag (1991:268)