Kungörelse (1949:501) om hovrättsting;

1 av 4 paragraf (25 %) har ändrats i kungörelse (1949:501) om hovrättsting; sedan utfärdandet (t.om. SFS 1992:129). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungörelse (1949:501) om hovrättsting; upphävdes 1993-07-01 genom SFS 1993:818


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-11-26


1 §

  Rikets hovrätter skall på nedan angivna orter hålla hovrättsting för huvudförhandling företrädesvis i mål från de i det följande angivna delarna av domkretsen:

            Tingsort     Tingsområde
Svea hovrätt:      Falun      Kopparbergs län
Göta hovrätt:      Linköping eller Linköpings domsaga,
            Norrköping    Norrköpings domsaga och
                     Västerviks domsaga
            Kalmar      Kalmar län utom
                     Västerviks domsaga
            Örebro      Örebro län
Hovrätten över
Skåne och Blekinge:   Karlskrona    Blekinge län
            eller Karlshamn
Hovrätten för
Västra Sverige:     Karlstad     Värmlands län
Hovrätten för
Nedre Norrland:     Gävle      Gävle domsaga och
                     Sandvikens domsaga
            Östersund    Jämtlands län
Hovrätten för
Övre Norrland:     Luleå      Norrbottens län
Förordning (1992:129)