Brev (1949:697) till riksarkivet angående instruktion för stadsarkivet i Malmö

0 av 0 paragrafer har ändrats i brev (1949:697) till riksarkivet angående instruktion för stadsarkivet i Malmö sedan utfärdandet.

Brev (1949:697) till riksarkivet angående instruktion för stadsarkivet i Malmö upphävdes 1991-07-01 genom SFS 1991:448


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i brev (1949:697) till riksarkivet angående instruktion för stadsarkivet i Malmö .