Kungl. Maj:ts kungörelse (1949:97) med vissa bestämmelser rörande lax- och laxöringsfisket i Idefjorden och Svinesund m.m.

2 av 13 paragrafer (15 %) har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1949:97) med vissa bestämmelser rörande lax- och laxöringsfisket i Idefjorden och Svinesund m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 1975:180). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1949:97) med vissa bestämmelser rörande lax- och laxöringsfisket i Idefjorden och Svinesund m.m. upphävdes 1992-01-01 genom SFS 1991:1545


Filtrera

Vill du inte visa alla ändringar? Välj den äldsta ändringsförfattningen som saknas i din lagbok, så plockar vi fram alla paragrafändringar du saknar.

[+] Ändringsförfattningar

Vill du endast visa aktuell lagtext?


Ändrade paragrafer

[+] Innehållsförteckning


Lydelse 2020-09-29


11 §

  I fråga om den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1-- 8 eller 10 § gälla föreskrifterna om ansvar i 35 a § lagen (1950:596) om rätt till fiske. Förordning (1975:180)

12 §

  I fråga om fångst, som någon har erhållit genom brott som avses i 11 §, samt i fråga om fiskredskap, som använts som hjälpmedel vid sådant brott, gälla föreskrifterna om förverkande i 36 § lagen (1950:596) om rätt till fiske. Förordning (1975:180)