Kungl. Maj:ts kungörelse (1950:18) angående upphandling och försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning, m.m.

0 av 0 paragrafer har ändrats i kungl. Maj:ts kungörelse (1950:18) angående upphandling och försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning, m.m. sedan utfärdandet.

Kungl. Maj:ts kungörelse (1950:18) angående upphandling och försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning, m.m. upphävdes 1994-01-01 genom SFS 1993:1491


Ändrade paragrafer

Vad vi vet har inga ändringar skett i kungl. Maj:ts kungörelse (1950:18) angående upphandling och försäljning av kontorsinventarier för statsverkets räkning, m.m. .